مدیریت بهداشت و درمان

کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

سوابق تحصیلی

الف ـ تحصیلات

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی

بقیه الله (عج)

تهران

ایران

1385

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

تهران

تهران

ایران

1388

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

PhD

ایران

تهران

ایران

در حال تحصیل

ب ـ پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل :

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیل

نام استاد یا اساتید راهنما

طراحی و ارائه سیستم اطلاعات استراتژیک برای مدیریت بیمارستان بر اساس مدل امتیاز متوازن(Balanced Score Card)

کارشناسی

دکتر زابلی

بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد

دکتر عرب

سوابق آموزشی

الف: تدريس دروس مرتبط با رشته تحصيلي

مؤسسه محل تدریس

عنوان تدريس

رشته تحصيلي

مقطع تحصیلی

تئوري/ عملي

نيمسال تحصيلي

تعداد واحد

دانشگاه پیام نور ملکشاهی

تئوری های مدیریت

مدیریت دولتی

لیسانی

تئوری

دوم

 89-88

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارآموزی در عرصه مدیریت

مدیریت بهداشت و درمان

لیسانی

کارآموزی

اول

 89-88

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

کارورزی مدیریت

مدیریت بهداشت و درمان

لیسانی

کارورزی

اول

 89-88

 

سوابق پژوهشی

طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

عنوان

نوع فعالیت در طرح

وضعیت فعلی طرح

مجری

همکار اصلی

در حال اجرا

پایان یافته

ارزیابی اقتصادی مداخله های CABG و PTCA در بیمارستانهای منتخب شهر تهران

*

 

 

*

بررسی تاثیر استقرار BSC بر بهبود عملکرد معاونت غذا و دارو

 

*

*

 

بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

*

 

*

ارزیابی درونی رشته مقطع دانشکده بهداشت دانشگاه ایلام

*

 

*

 

ارزیابی درونی رشته مقطع دانشکده پزشکی دانشگاه ایلام

 

*

*

 

بررسی مقایسه ای دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در رابطه با برنامه ارزشیابی دانشجویان ار کیفیت تدریس

 

*

*

 

بررسی عوامل انگیزشی پرستاران برای شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام

*

 

*

 

بررسی وضعیت آمادگی بیمارستانهای  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مقابله با خطر زلزله در سال 1388

*

 

*

 

بررسی وضعیت نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی در بیمارسان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1388

*

 

*

 

  تشویق، جایزه و غیره

عنوان

نام دانشگاه

مقام اعطا کننده

سال دریافت

رتبه اول علمي دوره کارشناسي در نيمسال اول و رتبه دوم علمي در نيمسال دوم

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشکده

1381

رتبه اول علمي دوره کارشناسي در نيمسال اول و رتبه دوم علمي در نيمسال دوم

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشکده

1382

رتبه اول علمي دوره کارشناسي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج) در نيمسال اول و دوم

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشکده

1383

رتبه اول علمي دوره کارشناسي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج) در نيمسال اول و دوم

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشکده

1384

دانشجوي برتر پژوهشي دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشگاه

1384 و 1385

 دانشجوي نمونه کشوري

-

ریاست محترم جمهور

1385

دانشجوی نمونه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشگاه

1385

مقاله برگزیده (دو مقاله) دومين جشنواره نشريات دانشجويي سراسر کشور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم و دبیر جشنواره

1385

عضو فعال و مسئول دبیرخانه سومین همایش مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشگاه

1384

لوح تقدیر اولین همایش مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رئیس دانشگاه

1384

دانش آموز برتر و نمونه استان ایلام

آموزش و پرورش

رئیس آموزش و پرورش

1379

سایر فعالیتهای علمی

الف ـ ارائه مقاله در همایش و کنفرانس هاي علمي

عنوان مقاله

نام همایش ، کنفرانس

محل ارائه

تاریخ

نوع ارائه ( سخنرانی ، پوستر و …)

«Balanced Scorecard»رويكردي استراتژيك در ارزيابي عملكرد سازمانهاي بهداشتي و درماني

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تهران

ارديبهشت 84

سخنراني

مدل امتياز متوازن(BSC)رويکردي استراتژيک و جامع نگر در ارزيابي عملکرد سازمان ها (سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

شیراز

اردیبهشت 85

سخنرانی

اصول ، مفاهيم و زير ساختارهاي پزشكي از راه دور (Telemedicine)

سمينار پيراپزشكي سراسر كشور

تهران

دي ماه 85

سخنراني

بررسي نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت حوادث غيرمترقبه

کنگره بين المللي مدیریت بحران

تهران

آذرماه 85

سخنراني

بررسي تحليلي مدل هاي ارزيابي عملکرد( EFQM، BSC ،CED، SCR&PI و مالکوم بالدريج)

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

شيراز

ارديبهشت 85

سخنراني

بررسي چالش ها و اصول پيشگيري و مقابله با عفونت هاي بيمارستاني

دومين سمينار پيراپزشكي سراسر كشور

تهران

دي ماه 1386

سخنراني

شيوه هاي تامين مالي در نظام سلامت

 

دومين همايش كشوري تازه هاي بهداشتي

تهران

بهار 88

سخنرانی برتر

بررسي مقايسه اي اصول و چالش هاي اعتباربخشي در كشورهاي منتخب و ايران

دومين همايش كشوري تازه هاي بهداشتي

تهران

بهار 88

سخنرانی

بررسی تطبیقی سیاستهای کنترل هزینه های دارویی در کشورهای منتخب دنیا و ایران با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف

همایش ملی دارو اولویت اصلاح الگوی مصرف

ایلام

پاییز 88

سخنرانی برتر

پرونده پزشکي الکترونيکي بيمار(EMR) و ارتقاء سلامت پايدار

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

شيراز

ارديبهشت 85

پوستر

اقتصادبيمارستان براي کشورهاي در حال توسعه

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تهران

ارديبهشت 84

پوستر

ارتقاء فرآيند ترخيص بيماران بستري در بيمارستان طالقاني تهران در سال 1384با استفاده از تكنيکFOCUDS-PDCA

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

شيراز

ارديبهشت 85

پوستر

بررسي اصول ، مفاهيم و زير ساخت هاي مديريت ريسک بلايا(Disasters Risk Management)

کنگره بين المللي مدیریت بحران

تهران

آذرماه 85

پوستر

استراتژي وچارچوب مديريت روابط با مشتري(CRM)

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

شيراز

ارديبهشت 85

پوستر

طراحي و ارائه سيستم اطلاعات استراتژيک براي مديريت بيمارستان بر اساس  مدل Balanced Scorecard

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تبريز

ارديبهشت 86

پوستر

بررسي تاثير آموزش بر آگاهي و کاهش استرس بيماران مراجعه کننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان قلب جماران در نيمه اول 1385

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تبريز

ارديبهشت 86

پوستر

بررسي ميزان تمرکز و عدم تمرکز در ساختار تصميم گيري بيمارستانهاي منتخب آموزشي تهران

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تبريز

ارديبهشت 86

پوستر

نگاهي به فرصت ها و چالش هاي پيشروي نظام ارجاع و پزشك خانواده در ايران

دومين همايش كشوري تازه هاي بهداشتي

تهران

بهار 88

پوستر

بررسي ارزيابي فناوري سلامت (HTA)

 

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تهران

بهار 88

پوستر

برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايلام مطابق با ضوابط و استانداردهاي پرسنلي وزارت بهداشت و ارائه راهكارهايي در جهت استاندارد سازي پرسنلي

 

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تهران

اسفند 88

پوستر

نگاهي به زيرساختها و چالشهاي اصلاحات در نظام سلامت ايران

 

سمينار مديريت  خدمات بهداشتي درماني

تهران

اسفند 88

پوستر

 ب ـ شركت در دوره‌ها و کارگاه های آموزشي و پژوهشي

عنوان کارگاه

محل برگزاری

تاریخ

کارگاه ارتقاء کيفيت( FOCUDS-PDCA)

تهران

سال 83

کارگاه پيشرفته برنامه ريزي استراتژيک

تهران

سال 83

کارگاه مديريت بحران و مقابله با حوادث غير مترقبه

تهران

سال 84

کارگاه چگونگي تدوين يک استراتژي موفق

شيراز

سال 85

کارگاه ارزيابي دروني

کميسيون ملي يونسکو

سال 85

کارگاه مديريت جامع کيفيت

کميسيون ملي يونسکو

سال 86

کارگاه برنامه ريزي استراتژيک در بهداشت و درمان

دانشگاه علوم پزشکي تهران

سال 86

- کارگاه ارتقا کيفيت (FOCUS- PDCA)

دانشگاه علوم پزشکي تهران

سال 85

کارگاه آشنايي با سخت افزار کامپيوتر

مرکز پژوهشهاي دانشگاه تهران

سال 86

دوره آموزش Excel با کسب نمره کامل 100

دانشگاه علوم پزشکي تهران

سال 86

چالش هاي مديريت پسمانده هاي بيمارستاني

دانشگاه علوم پزشکي تهران

سال 86

کارگاه DEA

انجمن اقتصاد بهداشت ایران

سال 88

کارگاه روش تحقيق

پژوهشکده طب رزمي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله(عج

سال 86

کارگاه آشنايي با روش هاي ارزيابي اقتصادي

شرکت بهين پويان هوتن

سال 86

کارگاه آشنایی با روش های Search

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال 86

کارگاه استاد مشاور

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سال 88

آشنایی با منابع الکترونیکی کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سال 88

آموزش روشهای نوین تدریس

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سال 88

آموزش مهارت های یادگیری

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سال 88

ج ـ عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

نام مجمع

نوع همکاری

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

بنیاد ملی نخبگان کشور

عضو

تهران و شهرستانها

2 سال

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

عضو پیوسته

تهران

1 سال

انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

عضو پیوسته

دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 سال

سوابق اجرائی

الف ـ پست های اجرائی          

سمت

مکان فعالیت

مدت

مسئول واحد توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

یک سال

ب ـ عضویت در کمیته ها و شوراهای دانشگاه

نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مدت فعالیت

عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

عضو اصلی

یک سال

عضو شورای پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

عضو اصلی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 15:2  توسط جمیل  |